Čí blog používáš, toho píseň zpívej

Typickým příkladem rčení „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“ jsou v oblasti internetu možnosti označované názvem blog. Jedná se o určitý kousíček prostoru v kybersvětě, kde vás jeho vlastník nechá publikovat vaše materiály a výměnou za to a možná i za to, že vám k těmto materiálům přivábí čtenáře, po vás chce vesměs nějaké ty osobní údaje a dodržování jeho pravidel hry.
slovo blog
Pokud takovému vyhovíte a jeho pravidla ctíte, máte nejednou i možnosti, jež byste sami jinde nezískali. Protože zkuste si založit vlastní web, udržovat ho v chodu a zajišťovat si jeho sledovanost! Žádná legrace.
A co po vás takový blog chce? Podívejme se třeba na ten náležející k iDnes.
Tady musíte nejprve vyplnit přihlašovací formulář, vystavený na stránce s pravidly a pokyny k jeho vyplnění a odeslání. Činíte tak na jednu stranu zadarmo, což je fajn, ovšem současně i s předem daným rizikem, že mohou vaši registraci kdykoliv odmítnout nebo zrušit. Případně vám mohou kdykoliv znepřístupnit kterýkoliv komentář.
blog v bublinách
Poskytnete jim své jméno, příjmení a další povinné údaje, a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, a musíte akceptovat to, že mají-li tam o vaší identitě pochyby, mohou si vyžadovat její doložení třeba v podobě kopie občanského průkazu nebo podobného dokladu. Po osobách ve věku 13 – 16 let může být požadován i souhlas zákonných zástupců, osoby ještě mladší mají smůlu, stejně jako mají smůlu ti, kdo by poskytli nepravdivé údaje nebo se pokusili založit své duplicitní účty.
A i ten, kdo poskytl údaje tak, jak má, může v budoucnu svého blogu pozbýt, pokud nedodá případné dodatečné údaje, jež mohou být i později vyžadovány.
Uživatel musí odsouhlasit, že bude dodržovat pravidla stanovená majitelem blogu, jež může provozovatel kdykoliv měnit a od okamžiku změny tato také v pozměněné verzi platí. Nebylo-li stanoveno jinak, jak se s oblibou říká v právnické hantýrce.

Podobné příspěvky