Na počátku vlastního příběhu

Pokud máme dostupné dokumenty od svých rodičů či prarodičů, pak není genealogie hledání předků až tak složitá. Potřebujeme se však naučit také orientovat v matričních materiálech. Jinak bychom mohli narazit na první úskalí hned na počátku našeho bádání. Málokdo z nás má totiž informace o svých předcích z dlouhého období, takže se návštěvě úředníků stejně nevyhne.

děda s miminkem

Co si představit pod pojmem živá matrika

Jedná se o označení knih, u nichž je vysoce pravděpodobné, že někdo v takto vedených zápisech ještě stále žije.Z důvodu ochrany osobních údajů, ale o takovém člověku ani nemusíte vědět. Data jsou volně přístupná až po přesunu do spádového archivu.

fotka prarodičů

Podle zákona jsou zde vedeny spisy, u nichž poslední údaje nejsou starší než:

·        100 let u knihy narození
·        75 let u knihy manželství či partnerství
·        Nebo 75 let u knihy úmrtí

Čeká vás tak cesta plná dobrodružství a někdy až šokujících zjištění. Samozřejmě se nemusíte snažit sami, můžete si najmout odborníka, který se právě genealogií zabývá a vypátrá za vás vše sám.

Co musíte vědět, když hledáte konkrétní osobu

Základním údajem je místo, kde vaše příbuzná či příbuzný pravděpodobně žili. Pokud vám obec nic neříká, stačí nahlédnout do online Územního katastru ČR, který vám pomůže se snazší orientací. Následně pak získáte přímý kontakt na příslušnou matriku, kde se dozvíte více. Pokud se tam nehodláte vypravit osobně, můžete požádat o písemný výpis, na který mají úřady ze zákona danou lhůtu 30-60 dní.

generační soudržnost
 
Připravte si následující:

·        všechny relevantní údaje, které máte o daném člověku k dispozici
·        důkaz pro váš příbuzenský vztah, ověřenou kopii dokladu
·        Pokud s pátráním pomáháte někomu jinému, pak musíte mít úředně ověřenou plnou moc k jeho zastupování.

Samozřejmě vás to bude stát nejen čas, ale také peníze. V životě prostě nic není zadarmo. Jeden matriční záznam se většinou cení na 20 Kč. Přesto se taková cesta za vlastními kořeny vyplatí. Dozvíte se možná i sami o sobě něco zajímavého a určitě vás to obohatí. Navíc tak můžete dát cenný dárek například vašim rodičům, nejen sami sobě.

Podobné příspěvky